Ton Voortman,

voorzitter

Laura Kan-Bommezijn,

secretaris

Ronald van den Brink,

penningmeester