De eigenaren van commercieel onroerend goed in het kernwinkelgebied van de Amersfoortse binnenstad (Kamp-Singels-Langestraat-Utrechtsestraat-Arnhemsestraat-Krommestraat) hebben in 1999 hun krachten gebundeld in de Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort (VEBA).

Vereniging Eigenaren Binnenstad Amersfoort

De VEBA zet zich in voor de collectieve belangen van pandeigenaren. Dat doet zij door het uitbrengen van adviezen aan de gemeente over ruimtelijke plannen, verkeersaangelegenheden en andere onderwerpen die de eigenaren raken. De VEBA vervult een actieve rol in het overleg met andere ondernemersorganisaties, zoals de OBA en Koninklijke Horeca Nederland. Het centrale doel is het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor consumenten, toeristen en andere bezoekers.

Doelstelling

Doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van die eigenaren van panden, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend.

Om dit doel te bereiken voeren VEBA-vertegenwoordigers regelmatig overleg met de Gemeente Amersfoort en trekken zij voor de belangenbehartiging op met andere partijen in de binnenstad, zoals de ondernemersvereniging OBA, Koninklijke Horeca Nederland afd. Amersfoort en andere organisaties.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het contactformulier.