De VEBA participeert in het binnenstadoverleg met de verschillende stakeholders uit de binnenstad, waaronder de Gemeente Amersfoort, Ondernemers Binnenstad Amersfoort, Directeuren van Amersfoortse Culturele Instellingen en de Koninklijke Horeca Nederland. De vergaderdata in 2022 zijn: 9 maart, 8 juni, 21 september en 30 november 2022.