Bij deze vaststelling van de detailhandelsnota zijn twee moties en een amendement aangenomen:
1. De motie Bestemmingskansen winkelgebieden
2. De motie Aandacht voor startende detaillisten
3. Het amendement Maatwerk voor perifere detailhandel

Hier leest u de huidige stand van zaken rondom de uitvoering van deze Raadsbesluiten.

Op 8 februari 2022 spreekt het bestuur van de VEBA hierover met de Gemeente Amersfoort.